All for Joomla All for Webmasters

Speeches

HOTUBA YA BI SICILY KARIUKI, MBS, WAZIRI MKUU, WIZARA YA UMMA, VIJANA NA JINSIA WAKATI WA UTOAJI WA FEDHA ZA USAWA SIKU YA JUMATANO, MARCH 2ND 2016, COUNTY YA NAKURU.


Mheshimiwa Kinuthia Mbugua, Gavana, Nakuru County,
Katibu Mkuu, Mambo ya Jinsia,
Wenyeviti wa bodi na Wakurugenzi,
Kaimu Watendaji Wakuu, (Uwezo Fund, YEDF na WEF)
Wageni mashuhuri
Mabibi na mabwana


Ninashukuru sana kuanzisha mkutano wa leo la utoaji wa fedha za Uwezo, Youth Fund, na Women Enterprise Fund na sherehe za uhamasishaji County ya Nakuru.


Mabibi na mabwana,
Changamoto kuu yanayoathiri wanawake wetu, vijana na watu wenye ulemavu ni kubwa sana na mbalimbali. Wanawake na vijana wanakabiliwa na ukosefu wa mtaji wa biashara, uzoefu wa biashara na ubaguzi hasi. Hii imepunguza kwa kiasi kikubwa nafasi yao ya kupata mikopo kwa ajili ya kuanza au kuongezeka biashara zao.


Vijana na wanawake wanaunda zaidi ya 60% ya idadi ya wananchi, lakini licha ya idadi yao kubwa, wao kwa kiasi kikubwa imekuwa kupuuzwa katika maendeleo ya nchi kiuchumi na kijamii.

 


Uwezeshaji kijamii na kiuchumi wa makundi hayo ni moja ya agenda muhimu ambayo serikali ya Jubilee inalenga kushughulikia na mipango kama vile Uwezo Fund, Youth Enterprise Development Fund na Women Enterprise Fund miongoni mwa mipango mengine kama hayo.
Ni nia ya serikali, kupitia fedha hizo kuwezesha wakenya kutekeleza mawazo ya biashara zao ili kujenga, kujiajiri na kuboresha maisha yao.

Mabibi na mabwana
Uwezo Fund, YEDF na WEF inataka kuimarisha upatikanaji wa fedha katika kukuza vijana, wanawake, na watu wanaoishi na ulemavu na wafanyabiashara na makampuni katika ngazi ya jimbo kwa ukuaji wa uchumi ili kufanikisha utekelezaji wa malengo ya dira ya 2010
Hizi fedha tatu ndani ya wizara yangu, inatoa fursa ya mashauriano ili kuwawezesha walengwa kuchukua faida ya 30% iliyopendelewa na serikali.
Mipango hizi zilianzishwa na serikali ili kuwawezesha Vijana, Wanawake na Watu Wenye Ulemavu nao pia waweze kuzalisha, kujiajiri wenyewe na kupatiwa uwezo wa kiuchumi na hivyo kunyanyua hali yao ya kijamii na kiuchumi.


Ladies and Gentlemen,
Mfuko wa Uwezo
Uwezo Fund hadi sasa imeweza kutoa shilingi 5.35 bilioni kwa majimbo yote 290 nchini. County ya Nakuru ilitengewa shilingi milioni 190,076,000 kwa ajili katika mwaka wa 2014/2015.
Kuhusiana na kazi ya leo, nina radhi kwa kutambua kwamba Uwezo Fund inapeana jumla ya shilingi milioni 12, 995,000 kwa makundi 184 katika County hii.
WEF
Kuhusiana na fedha ya wanawake, shilingi bilioni 7.51 imeweza kupeanwa kwa wanawake 1, 167,317 na Nakuru County imepokea shilingi milioni 308.6 tangu kuanzishwa. Leo, tuna radhi kwa kutoa shilingi milioni 18.4 kwa makundi 116. Hii itaweza kufaidisha wanawake 1,532.
YEDF
Kuhusiana na fedha ya vijana, shilingi bilioni 10.9 imeweza kupeanwa kwa vijana 861,702 na Nakuru County imepokea Shilingi milioni 316 tangu kuanzishwa. Leo hii, tuna radhi kwa kutoa shilingi milioni 1.2 kwa makundi 17 katika county ya Nakuru.

Mabibi na mabwana,
Nachukua fursa hii kutambua kazi nzuri kinachofanywa na fedha hizi tatu za usawa wa kijinsia na hivyo kuna haja ya kuimarisha msaada muhimu na rasilimali zinazohitajika ili kuwatumikia Vijana, Wanawake na Walemavu.
Kama Waziri Mkuu wa Baraza la Mawaziri katika malipo ya programu za uwezeshaji kiuchumi kwa vijana na wanawake, nathibitisha dhamira yangu katika kuhakikisha kwamba wakenya watapata fedha kutoka kwa serikali ili kuwawezesha kutambua uwezo wao wote na kuharakisha ukuaji wa uchumi kwa ujumla nchini humo.
Bodi mbalimbali kwa ajili ya fedha hizi zienaendelea kufanya uhamasishaji wa wananchi shughuli za kuhakikisha ufanisi katika upatikanaji wa loans, ulipaji na utaratibu ahueni ambayo ni pamoja na shughuli za kawaida.
La mwisho, ni rufaa yangu kwa walengwa wa mikopo yote ya serikali kulipa loan yao mara moja ili kuwawezesha wakenya wengine kufaidika.
Kwa maneno hayo, kwa sasa ni kwa heshima yangu kupeana cheques kwa walengwa.

Ahsanteni Sana

Our Partners

WEF Awards